Arnold de Jong

Arnold de Jong

Waarom ik me verkiesbaar stel? Waarom ik kies voor ABZ? Laat ik beginnen met me voor te stellen. Ik ben Arnold de Jong en sinds mijn geboorte inwoner van Heerjansdam en vanaf 1985 rijinstructeur. In ons mooie dorp ben ik sinds jaren secretaris van de Oranjevereniging Heerjansdam. Ook heb ik 12 jaar in de dorpsraad gezeten maar heb ik daar vorig jaar bewust afscheid genomen om rust in te bouwen en me te oriënteren op ABZ.

Een partij die opkomt voor het algemeen belang van Zwijndrecht en dus ook voor Heerjansdam. Zwijndrecht is in mijn ogen een mooie gemeente met een sterke gemeenteraad mede dankzij ABZ. En wil dat in de toekomst zo blijven is er een plaatselijke partij van het grootste belang. Een partij vanuit alle hoeken van de gemeente en dus ook uit Heerjansdam. Ik wil me graag in gaan zetten voor de belangen uit Heerjansdam en voor Heerjansdam in de gemeente. Heerjansdam is geen wijk maar een dorp in de gemeente Zwijndrecht en daar kunnen we beiden wijzer van worden. De dorpsraad is de spreekbuis binnen de gemeente en ik wil graag kijken wat ik binnen ABZ kan doen om onze wensen en belangen nog sterker te behartigen. En verkeer is natuurlijk ook een aandachtspunt voor me. Graag stel ik me dus verkiesbaar al is mijn gedachte wel dat ik nu ervaring wil op doen binnen de partij en de gemeente voor de komende jaren. Over 4 jaar als ik meer ervaring heb ga ik graag in de raad. Ik hoop dat ik u ervan heb overtuigd om een stem op te brengen op de partij en mijn persoon.

Terug naar kandidatenlijst

Volg ons op Facebook