Fred Loos

Fred Loos

Als aanvoerder van het team ABZ worden dit mijn 4e verkiezingen. Terugkijken op de jaren dat we actief zijn in Zwijndrecht ben ik trots op het bereikte resultaat en de gewijzigde koers die we vandaag varen in Zwijndrecht. Het politieke systeem is aangepast, elke stem doet er toe en niet alleen die stemmen die aan enkele partijen gegeven zijn waarmee een meerderheid in de raad gevormd is. Dat systeem zou ik graag ook in de komende vier jaar verder willen vervolmaken. Het in de achterkamertjes uitruilen van verkiezingsbeloften spreekt mij niet aan. Als het moet dan moet het maar dan nog mag u ons houden aan de door ons afgegeven beloftes in ons verkiezingsprogramma.

Ik sta voor meer inspraak van u als kiezer en bewoner van onze gemeente. Niet eens in de vier jaar maar continue om uw mening vragen vind ik belangrijk. Hierdoor proberen wij te werken aan het verkleinen van de kloof tussen u als kiezers en de gemeenteraad. Daarvoor gaan we gebruik maken van oa Facebook.

De onderwerpen die mij het meest aanspreken zijn het financieel gezond houden van onze gemeente, de politieke vernieuwing zoals hierboven benoemd, jongeren, jongvolwassen, ouderen & ondernemers. We zijn er nog lang niet, de eerste stapjes zijn gezet.

Terug naar kandidatenlijst

Volg ons op Facebook