Karim de Kool

Karim de Kool

Mijn naam is Karim de Kool, 38 jaar, getrouwd met een lieve vrouw en vader van 2 schatten van kinderen van 8 en 9 jaar oud. Momenteel ben ik werkzaam als begeleider in de gehandicaptenzorg, op een 24 uurs woongroep voor tieners en jongeren met een beperking.

Als tiener ben ik al begonnen met vrijwilligerswerk in het toenmalige jongerencentrum, waar we met een team van vrijwilligers jongerenavonden organiseerden. Ik ben lid geweest van het Wijkplatforum Walburg, bezig geweest o.a. het organiseren van de rommelmarkten in de Wilhelminastraat, actief geweest als DJ op evenementen. Ook heb ik diverse initiatieven ingediend bij de gemeente en meegewerkt aan de ontwikkeling van de speeltuin aan het “Groene Kruispad” en de “IJsbaan” in het Develpark. Waar ik me altijd al hard voor gemaakt heb en nu de komende periode extra voor in wil zetten zijn: de veiligheid op straat, ondersteuning van de “zwakkere” in de samenleving, starterswoningen, een versoepeling van de regels voor ondernemers, de ouderen, een volwaardige plek voor de jeugd creëren, goede sociale voorzieningen voor een ieder, het stimuleren en ondersteunen van leuke bewonersinitiatieven en het omarmen en steunen van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn immers de fundering van onze samenleving!

“Trots op Zwijndrecht” dat is het eerste wat er in mij opkomt als ik aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 denk. Met deze trots, mijn betrokkenheid en heel veel positieve energie zou ik heel graag mijn bijdrage willen leveren aan de komende gemeenteraadsperiode.

Terug naar kandidatenlijst

Volg ons op Facebook