Marcel van Wingerden

Marcel van Wingerden

Als telg uit een Zwijndrechtse familie ben ik geboren en getogen in onze mooie gemeente en heb ik mijn hele leven Zwijndrecht snel zien veranderen, zoals de groen voorziening en het onderhoud aan het wegennet.

Prachtige nieuwbouw is verrezen op braak liggende grond en heel veel mensen helpen hun naasten. Echter is de algemene veiligheid sterk verminderd, criminaliteit is een dagelijks iets geworden. 3 jaar geleden werd ik om 02.30 uur wakker van een persoon die het nodig vond om te controleren of mijn achterdeur wel was afgesloten, met duidelijke intenties.

Sindsdien heb ik mij ingezet voor wijkpreventie in meerdere wijken en heb ik de opleiding tot beveiliger afgerond. Zaken als fietsendiefstallen, zakkenrollers, auto diefstal, afval dumping, hangjeugd, winkeldiefstal en drugs gerelateerde criminaliteit zijn aan de orde van de dag. Mijn inzet zal zijn om dit tot een minimum te beperken door de inzet van extra BOA’s of wijkagenten en het versterken van de vrijwillige wijk preventie teams. Verder is het werk van Diverz-SWOZ erg belangrijk om mensen te ondersteunen met hun persoonlijke problemen en meer werkgelegenheid in onze gemeente is ook van groot belang want wie gaat er nu voor de lol elke dag in de file of het OV staan?

Terug naar kandidatenlijst

Volg ons op Facebook