Op weg naar een raadsbreed raadsprogramma voor de komende 4 jaar.

Op weg naar een raadsbreed raadsprogramma voor de komende 4 jaar.25-04-2022

Op weg naar een raadsbreed raadsprogramma voor de komende 4 jaar.

De verkiezingen liggen inmiddels weer ruim een maand achter ons en de eerste bijeenkomsten met de nieuwe fractie van ABZ zijn geweest. De verkieingsprogramma’s van alle 8 partijen zijn doorgenomen en elke partij heeft de voor hem of haar belangrijke items ingebracht om te komen tot een programma voor de komende 4 jaar. Wat wil wij als raad van de gemeente de komende 4 jaar gaan bereiken.

Geconstateerd is dat we in de voorgaande 4 jaar de basis gelegd hebben in het raadsprogramma 2018-2022 waarmee we verder willen gaan omdat de daarin benoemde doelen veelal niet in 4 jaar gerealiseerd konden worden en we niet deze nu overboord gooien en compleet opnieuw willen beginnen. Hiermee is de basis voor het raadsprogramma 2022 – 2026 en zijn we nu in gesprek wat we anders, niet of als nieuwe items willen opnemen in het raadsprogramma.

Kijkend naar ons eigen verkiezingsprogramma en die van anderen dan zien we, en zijn we inmiddels in gesprek, over het programma wonen en dan met name wat we willen bouwen en ook waar. Aangezien wij niet pretenderen daar alle knowhow van te hebben zullen we dit in de komende weken met die partijen die ons hierbij kunnen helpen het gesprek aan gaan.

Zo ook zal er een programma communicatie toegevoegd gaan worden. Enerzijds omdat wij uiteraard niet blij zijn met het opkomstpercentage maar ook zeker niet de wijze waarop inwoners en gemeente met elkaar communiceren. Er zal dan ook voor de zomer een avond georganiseerd worden waarbij wij het in gesprek willen gaan met een groep “niet” stemmers in Zwijndrecht en Heerjansdam. Met daarbij als onder andere de vragen “Hoe wilt u betrokken worden met wat wij als raad en/of gemeente doen”, “Hoe kunnen we met elkaar overleggen over de voorliggende dilemma’s” en “Hoe voorkomen wij de eenrichting verkeer communicatie op de sociale media, die veelal niet echt plezierig is”.

Zodra hier meer over bekend is zullen we u hierover informeren. Als u nu al zegt daar wil ik bij zijn, stuur ons dan een berichtje met uw gegevens via onze website www.abzwijndrecht.nl.