Pim Fortuyn 6 mei 2002

Pim Fortuyn 6 mei 200206-05-2022

Dit is een bericht van fractie voorzitter Fred Loos:

Pim Fortuyn 6 mei 2002

Twintig jaar na dato, zoals velen weet ik nog precies waar ik was en wat wij om 18.06, het tijdstip van de moord, aan het doen waren. Met het gezin op Gran Canaria aan het genieten van de meivakantie.

Als een golf ging het over het resort “Aanslag op Pim Fortuyn op het mediapark”. Iedereen probeerde op de één of andere manier meer te weten te komen totdat de bevestiging kwam dat hij overleden was.

Pim de grondlegger van de Lijst Pim Fortuyn en daarmee in gedachte ook van onze partij. Die in juli 2002 opgestart is als de LPF Zwijndrecht om in 2004 verder te gaan als Algemeen Belang Zwijndrecht.

Zijn gedachte dat het anders moest met de BV Nederland was toen en nu onze gedachte voor de BV Zwijndrecht.

Ook wij hebben bij aanvang dezelfde tegenkrachten ervaren als Pim in zijn tijd. Hoe dankbaar zijn wij vandaag dat er op het niveau van Zwijndrecht met alle partijen samengewerkt wordt. Al vele jaren om het voor Zwijndrecht goed te doen. Niet vanuit mee- en tegenstanders, nee met elkaar. Waarbij de democratie spreekt, de helft plus één doen de helft min één niet doen.

Wat zou Pim hiervan zeggen of gevonden hebben? Hoe zou het er in de Nederlandse politiek aan toe gegaan zijn mocht zijn moord niet hebben plaatsgevonden. Niemand die hierop het antwoord weet het zal altijd gissen blijven.

Wij gaan door op de ingeslagen weg in gezamenlijkheid en vandaag in gedachte bij hem die ons voorbeeld was, zijn familie en vrienden, die Pim al zo’n lange tijd moeten missen.