Van Raadsprogramma naar Uitvoeringsprogramma

Van Raadsprogramma naar Uitvoeringsprogramma29-06-2022

Het nieuwe raadsprogramma is op 9 juni 2022 vastgesteld genaamd Krachtig Zwijndrecht 2.0. Hiermee geven wij een vervolg aan de koers die we in 2018 zijn begonnen. Door vol te houden en in de juiste onderwerpen te investeren, wil Zwijndrecht hier in de toekomst de vruchten van plukken.

Wij spreken dan ook onze dank uit aan alle mensen die ons hebben geholpen bij de totstandkoming van het raadsprogramma. Anders dan in 2018 was het proces dit keer met de gehele raad en in de openbaarheid. Daarnaast hebben we dit jaar advies gekregen van verschillen partijen uit het maatschappelijk middenveld. En om daarbij niet te vergeten van onze inwoners die hebben laten zien hoe wij beter met hun moeten communiceren en hoe wij hun bij planvorming kunnen betrekken.

Op donderdag 23 juni 2022 zijn ook de wethouders benoemd door de gemeenteraad. Jacqueline van Dongen zal namens Algemeen Belang Zwijndrecht zitting nemen in het college net als voorgaande periode. Ook Tycho Janssen en Ronald de Meij gaan vanuit de voorgaande periode door als wethouder. De 4de wethouder Robert Kreukniet komt na één tussenliggende periode terug als wethouder namens de VVD, een mooie toevoeging aan een sterk college.

Na hun benoeming kregen zij van de gemeenteraad het Raadsprogramma 'Krachtig Zwijndrecht 2.0' aangeboden. Dat is voor hun de leidraad waar zij de komende 4 jaar mee aan de slag kunnen. Zij gaan nu aan de slag om een uitvoeringsprogramma te maken voor dit raadsprogramma. Hierin beschrijven zij hoe ze de doelen gesteld in het Raadsprogramma willen behalen.

5 juli bespreekt de gemeenteraad de kadernota, waarna het reces alweer voor de deur staat. Dat betekent dat we vanaf eind augustus weer vol aan de slag kunnen om Zwijndrecht steeds mooier te maken.