Betrokkenheid raad en college

Ieder collegelid heeft een eigen wijk waar hij/zij wijkwethouder is. Waar het begon met de burgemeester als voorzitter van de dorpsraad zitten nu overal college leden die de verbinding vormen. Raadsleden sluiten nu nog ad hoc aan maar het zou goed zijn als een aantal raadsleden vast aan een wijk verbonden worden voor de korte lijnen van wijk naar gemeenteraad. Wijkspreekuren van wethouders op locaties in de wijken vinden wij een goede manier om het contact met de samenleving te versterken.

Democratie

Staan voor Algemeen Belang betekent voor ons anders formeren. Vernieuwend. In alle openheid. Zodanig dat alle partijen in de gemeenteraad betrokken zijn en dus iedere stem werkelijk telt. Zo deden wij dat in 2014. Zo willen wij dat doen in 2018. Als ABZ wederom als grootste uit de (stem)bus komt trekken wij de formatie.

Hoe doet ABZ dat? We maken een raadsprogramma met alle partijen uit de raad. Iedereen mag punten inbrengen en verdedigen. De nieuw gekozen raadsleden bevragen elkaar, brengen hun stem uit en bij een gehaalde meerderheid komt het punt in het raadsprogramma. Bij de dossiers worden de juiste mensen gezocht, de kandidaat-wethouders solliciteren bij de raad.

Wat doen we niet? Veel gemeenten werken met coalitie/oppositie verhoudingen. De formatie wordt grotendeels bepaald door een paar partijen, die achter gesloten deuren hun punten uitruilen, een coalitieprogramma maken, wethouders aanwijzen en dan naar buiten komen. De oppositie heeft vier jaar lang weinig in te brengen. Daarmee staan veel kiezers buiten spel en is dienen van het algemeen belang ver te zoeken. ABZ laat zien dat het echt anders kan.  

Volg ons op Facebook