Economie

Met de ondernemersverenigingen is goed contact. Samen met de gemeente is de economische agenda 2017/2020 opgesteld. Met het actieprogramma en het ondernemersfonds kunnen de punten worden gerealiseerd. Een stap in de goede richting. 

Ondernemers moeten bij de gemeente aan kunnen blijven kloppen met vragen. Het antwoord kan niet botweg ‘nee’ zijn of ‘helaas’. Proactief zijn en ja mits, meedenken in plaats van afwachten. Je mag een ondernemer vragen om mee te denken/-werken maar deze mag dat zeker van de gemeente verwachten. Samen maak je Zwijndrecht weer groter.

Het afhandelen van vrachtverkeer moet een goede routing kennen. Sinds de verbreding van de A16 en de komst van de tunnel is Zwijndrecht bezig met zijn vrachtverkeer door maar ook uit Zwijndrecht te leiden. De doorstroming moet faciliterend zijn, schijnbaar omrijden niet meer als obstakel worden ervaren en de inwoners van Zwijndrecht geen overlast bezorgen.

Denken in oplossingen en samenspraak.

Het weren van langparkeerders die op oneigenlijke plekken in Zwijndrecht staan moet ook aangepakt worden. Voorbeelden uit Moerdijk en Rotterdam laten zien dat overlast vermindert en het de ondernemers helpt.

Binnen Zwijndrecht willen we minder vrachtwagens hebben rijden. Willen we het elektrisch rijden en opladen goed faciliteren.

Nieuwe technieken toepassen die zorgen voor de afname van het fijnstof. De A 16 overkappen en geschikt maken voor andere doeleinden als wonen.

Ondernemers zijn de motor van onze economie. Niet alleen in Zwijndrecht maar ook in de Drechtsteden. Daar trekken we nu samen op om tot een goede oplossing en spreiding te komen van de juiste ondernemer op de juiste plek. Nog steeds zien we dat er veel subsidies blijven liggen. Ook in Europa valt nog veel terug te halen op dit gebied. In de huidige initiatieven van de samenwerking wordt te weinig gewerkt aan het binnenhalen van die Europese subsidies die ons gebied kunnen versterken. Zwijndrecht en de Drechtsteden zijn het grootste Europese knooppunt van vervoer, over water, over het spoor en over de weg,  alles passeert ons. Daar moet meer werk van gemaakt worden.

We zijn trots op onze ondernemers en proberen tijdens de goede contacten met de ondernemers meerdere keren per jaar te kijken hoe hun actiepunten samen op te pakken.  We horen de ondernemers en proberen te faciliteren waar zij tegen ambtelijke obstakels aanlopen. Want samen doen we het.

Startende ondernemers moeten we proberen te faciliteren. Met advies en door hen te koppelen aan bestaande ondernemers die coachend kunnen optreden.

De aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt moet telkens geoptimaliseerd worden. Vanaf het lokaal onderwijs tot aan het regionaal afgestemde onderwijs. Het binnenhalen van hoger onderwijs is een wens in de regio en voor Zwijndrecht. Liggen hier kansen? Ja is ons antwoord. Waar dat niet lukt moeten we proberen wel studenten hier te huisvesten op plekken waar zij hogeschool en universiteit goed kunnen bereiken.

Speerpunten:

  • Gemeente en ondernemers zijn samen verantwoordelijk voor uitvoering economisch actieprogramma
  • Gemeente heeft pro-actieve houding naar ondernemers
  • Hinder van vrachtverkeer in woonomgeving beperken
  • Geen oneigenlijk langparkeren van vrachtwagens
  • Afspraken maken in de regio over regels en plekken voor vrachtwagenparkeren

Ziekenhuis

In het verleden is flink gelobbyd om een ziekenhuis in Zwijndrecht te krijgen. In de loop der tijd is de bedrijfsvoering veranderd. De spoedeisende hulp is verplaatst naar Dordrecht. Ook bevallingen vinden niet meer in Zwijndrecht plaats. De keuzes hiervoor liggen bij de directie van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Veel ander werk zit wel in Zwijndrecht. Wij blijven met de directie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in gesprek. Zij hebben daar zelf ook behoefte aan, bijvoorbeeld inzake bereikbaarheid. De busverbinding en parkeren zijn vragen waar we oplossingen voor zoeken en vinden. Iedere belofte aan de kiezer om in zorgaanbod van het ziekenhuis te beïnvloeden is een lege huls. Daar heeft de lokale politiek geen invloed op. wel blijft de hele gemeenteraad in gesprek om dat wat we kunnen zo goed mogelijk voor u te regelen.

Zwembad

Het zwembad kent een dure exploitatie met een tekort van 1 miljoen per jaar. Dat is veel. De gemeenteraad heeft gekozen voor het behoud van het zwembad. Om een volwaardig zwembad betaalbaar te exploiteren, dienen we verder na te denken over wat echt verstandig is.

Om te komen tot een gezonde exploitatie hebben we gevraagd te kijken hoe de exploitatie sluitend te krijgen. Niemand van school zonder zwemdiploma is een optie.

Ondanks deze optie zal er gekeken moeten worden hoe we verder gaan met het zwembad omdat aan de installatie en de energiehuishouding van het zwembad veel gedaan moet worden.

ABZ had graag samen met H I Ambacht een zwembad geëxploiteerd omdat we op het gebied van sport al veel overlappend elkaars inwoners faciliteren.

Wij blijven kijken naar de toekomst van het sportcomplex de Hoge Devel en het goed benutten van de mogelijkheden van de buitenruimte.

Volg ons op Facebook