Financiën

Een van de pijlers van het raadswerk is de financiën op orde houden. We zijn sinds ons aantreden geconfronteerd met een huizenhoge schuldenlast die allesbepalend is voor het werk van de raad. Zonder financiële dekking kunnen we geen kant op. Wij gaan geen lokale lasten verhogen om extra geld bij de inwoners weg te halen. De kritische, realistische kijk van ABZ op de begroting heeft iets doen ontstaan wat inmiddels ‘De Wet van Loos’ heet. Fractievoorzitter Fred Loos kreeg heel vaak gelijk van de wethouder financiën als het ging om de kritisch opbouwende opmerkingen in begroting en uitvoeringsprogramma’s., Geen OZB verhoging die niet terecht is. Geen prognoses als die niet waar gemaakt kunnen worden. De doorrekening van precario vloeit nu netjes terug naar de inwoners. We gaan door met het reduceren van de schuldenlast.

Speerpunten:

  • Huishoudboekje op orde, verantwoord begroten
  • Lastenverhoging voor inwoners tot minimum beperken
  • Verdere afbouw schuldenlast van de gemeente

Volg ons op Facebook