De omgeving

Het klimaat verandert: meer regenwater in korte tijd, vaker warme dagen, langere droge periodes.

Een groene omgeving wint steeds meer aan belang. Mensen voelen zich prettiger, het heeft een positief effect op de gezondheid en de waarde van woningen.

Groen neemt water op en zorgt voor verkoeling. Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om de knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Projecten in de openbare ruimte worden uitgevoerd voor een lange levensduur, al snel twintig tot dertig jaar. In ieder plan wil ABZ terugvinden hoe wateroverlast en hittestress worden beperkt. We willen namelijk niet al na enkele jaren voor onaangename verrassingen komen te staan die nieuwe investeringen en overlast voor inwoners met zich meebrengen. Het college kan aan inwoners en gemeenteraad bij plannen meerdere keuzes voorleggen hoe de omgeving klimaatbestendig kan worden ingericht.

Buitengebied

Tussen Zwijndrecht en Heerjansdam ligt een grote, gezamenlijke achtertuin: het buitengebied. Fietsen, wandelen, spelen, spartelen, sporten, genieten van natuur en seizoenen: het kan allemaal en heel dichtbij huis.

Op de Hooge Nesse wordt een autarkisch natuur- en milieucentrum gebouwd. Een bijzonder project van meerdere partners, waaronder studenten en veel vrijwilligers. Zo’n gebouw komt tot leven als er veel activiteit is. Verenigingen, scholen, natuureducatie en beperkte horeca passend hier goed.

Bij Heerjansdam, in de polder Buitenland, wordt door het natuur- en recreatieschap IJsselmonde een speelpolder gerealiseerd. Vies worden mag best! De kinderen uit het dorp hebben meegedacht over de inrichting. En zo hoort het, realiseren in samenspraak met belanghebbenden.

Het gebruik en genot van het buitengebied zal steeds verder toenemen, het Develbos groeit, het Waalbos is een goede ontwikkeling. Delen met nu nog jonge aanplant groeien de komende jaren uit tot dichter geheel. We zijn zuinig op het buitengebied en willen er geen woningen bouwen.

Het Arboretum is een prachtige ‘erfenis’ uit een vroegere periode van groei in Zwijndrecht. Bewoners vonden dat er wel groei mogelijk was, maar behielden met actieve burgerparticipatie een groen gedeelte. De gouden greep van toen, waar we nu nog alle dagen blij mee zijn, is een wijze les voor de toekomst.

De groei van het groen in het buitengebied tot aan het Waaltje is iets waar we ook trots op zijn. De mooie ijsbaan en het Zwembad van Heerjansdam liggen daar perfect bij. Dat is dankzij brede samenwerking met inwoners, vrijwilligers en onder meer het Waterschap. ABZ is lokaal verbonden met Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD) die bij het waterschap de vinger aan de pols houdt. Het samenwerken met ander lokale partijen zorgt voor krachtenbundeling. Zo staan we samen sterk tegenover grote partners als Rotterdam en provincie.

Speerpunten:

  • Geen woningbouw in buitengebied
  • Speelpolder Heerjansdam
  • Autarkisch gebouw Hooge Nesse
  • Goed beheer van het buitengebied passend bij de verschillende functies
  • Verder intensiveren samenwerking met het waterschap

Volg ons op Facebook