Veiligheid en gezonde leefomgeving

Veiligheid in en rond Zwijndrecht is iets waar wij voortdurend kritisch op blijven. Veiligheid op straat ,het veiligheidsgevoel is overal belangrijk, van brandgang en parkeerplaats tot de gevaarlijke stoffen over het spoor. Camera toezicht op plekken waar het er toe doet passen we toe zoals bij het station. Brandgang verlichting is een veel geplaatste opmerking waar we afspraken met corporaties mee moeten maken en VVE s kunnen faciliteren via de gemeente.

De gevaarlijke bedrijven en het rangeerterrein hebben wij duidelijk in beeld. Wij zetten voortdurend in op de verbetering van die veiligheid. Dat doen we door in gesprek te blijven met de bedrijven binnen Zwijndrecht en Pro rail. Sinds de brand op Kijfhoek is fors ingezet op risicoreductie. Wij zijn trots op onze brandweer en steunen hun in de eisen die zij stellen naar Pro rail en andere BRZO-bedrijven. Er wordt samengewerkt met Veiligheidsregio en Omgevingsdienst op het gebied van oefening, controle en handhaving. De bedrijfsbrandweer is permanent, er komen extra calamiteitenroutes bij Kijfhoek voor snelle aanrijtijden. De gemeenteraad spreekt jaarlijks met Pro rail.

Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente (mede) zorg draagt voor een veilige, gezonde leefomgeving. Die opgave blijft groot met zogeheten BRZO-bedrijven en vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, water en weg. Dat vraagt voortdurend alertheid ten aanzien van risicoreductie. Wij zijn trots op onze brandweer en steunen hun in de eisen die zij stellen naar Pro rail en andere BRZO-bedrijven.

Voor ons hoort bij een veilig Zwijndrecht een volwaardig politiebureau. De gemeenteraad heeft de burgemeester opgedragen zich daarvoor in te zetten en te zorgen dat de bestaande politiepost niet uit Zwijndrecht verdwijnt.

De wijkagent is er voor u, onze handhavers moeten zichtbaar zijn en actief optreden. De brandweer snel de wijk in kunnen laten rijden. Samen moeten we het doen. Van iedereen mag betrokkenheid worden gevraagd. Melden wat u ziet en u mag verwachten dat u daar vervolgens wat van hoort. Wij hebben ervaren dat u ons bij vragen hierover goed weet te vinden.

‘Huftergedrag’ als te hard rijden, foutparkeren, afval dumpen, etc. leiden tot irritatie. De een ergert zich aan een actie van de ander. De gemeente kan niet alles oplossen, wel bijdragen aan positieve gedragsbeïnvloeding. Het blijft nodig dat mensen elkaar aanspreken, al is dat niet altijd makkelijk.

Speerpunten:

  • Volwaardig politiebureau Zwijndrecht
  • Scherp op risicoreductie van Kijfhoek en bedrijven
  • Wijkagent en handhavers zichtbaar en waar nodig daadkrachtig in hun optreden
  • Schoon, heel en veilig is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Volg ons op Facebook