Wonen en bouwen

Wij hebben afspraak met de provincie Zuid-Holland om te komen tot het bouwen van een groot aantal woningen. Dat willen wij best doen, maar niet in het groen. We zien de noodzaak van extra woningen, want we willen geen krimpende gemeente zijn waar de voorzieningen onder druk staan. De ruimte die binnen bebouwd gebied beschikbaar is, moeten we daarom veel slimmer gaan benutten

Zwijndrecht zit nu ‘op slot’. Door de A16 en het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor kunnen we nu veel ruimte niet benutten voor woningbouw en andere functies. ABZ wil de ruimte terugpakken die ons min of meer is afgenomen, Zwijndrecht moet van het slot. Dat kunnen we niet alleen, Regio, Rijk en Provincie hebben we er hard bij nodig. Als we deze gebieden veilig geschikt maken voor wonen is er ruimte voor groei zonder het buitengebied aan te tasten.

We pakken deze door de tijd en Rijk afgenomen ruimte terug en bouwen daar bovenop.

Speerpunten:

  • Niet bouwen in het buitengebied
  • Van praten naar plan: spoortransport gevaarlijke stoffen gaat Zwijndrecht uit
  • A16 overkappen, geluidsoverlast en fijnstof reduceren, kans voor woningbouw

Zwijndrecht kent een behoorlijk aantal lege plekken waar nog gebouwd moet worden en waar al lang plannen voor zijn gemaakt. Dat is ons een doorn in het oog. Het heeft negatief effect op de directe omgeving. De vernieuwing Koninginneweg loopt maar het gat van de Koningskerk ligt er nog steeds. Gelukkig zien we aan de rivier eindelijk de nieuwbouw komen. We zijn blij dat er weer meters worden gemaakt. We zien de vraag om op deze mooie plek te mogen wonen toenemen. Onderaan de dijk is het nu gelukt om een nieuwe woonbuurt te realiseren. Kantoren worden getransformeerd naar woningen, een goede ontwikkeling. De discussie over de toekomst van Zwijndrecht komt weer op gang rondom het Veerplein.

Het is voor ons vanzelfsprekend voortdurend te hameren op de mix van woningen die Zwijndrecht nodig heeft: koop en huur voor starters, geschikte woningen voor senioren, opbouw in het aanbod waardoor een wooncarrière binnen de eigen gemeente mogelijk is. 

In de gebouwde omgeving neemt het belang van groen toe en zetten we creatief in op de strijd tegen verstening. Groene gevels en daken zijn heel goed mogelijk en dragen bij aan de benodigde biodiversiteit. Wie in Zwijndrecht een nieuwe woning krijgt opgeleverd, ontvangt van de gemeente een boompje of struik voor de tuin, geleverd door een lokale ondernemer. Ook nieuwe hoogbouw zonder tuin doet mee. De gemeente doneert een aantal bomen of struiken, de VvE schenkt het aan een van de scholen om het schoolplein te vergroenen.

Tiny houses

Wij willen graag gaan experimenteren met tiny houses in Zwijndrecht. We zetten in op tien stuks in de komende periode, met name gericht op jongeren. Tiny houses zijn volwaardige woningen in klein formaat. Bij het ontwerp wordt slim gebruikt gemaakt van de ruimte en innovatieve technologieën. Meestal zijn ze zo gebouwd dat ze verplaatsbaar en energieneutraal zijn. De manier van wonen wint snel aan populariteit en wordt vaak beschreven als “minder huis, meer leven’.

Ontwerpers maken er een uitdaging van om een compleet, ‘state-of-the-art’ product te realiseren. We willen vooral uitnodigend zijn voor initiatiefnemers en woningcorporaties om samen met de gemeente aan de slag te gaan. Bewust vult ABZ het voorstel nu niet in met locaties, aantallen per plek, hoe het eruit moet zien, vast of verplaatsbaar etc.

We willen vooral uitnodigend zijn voor initiatiefnemers en woningcorporaties om samen met de gemeente aan de slag te gaan. De gemeente inventariseert welke hindernissen er te nemen zijn en zorgt dat we alles op orde hebben om een initiatiefnemer te faciliteren. Zwijndrecht durft te experimenteren! is het uitgangspunt.

Speerpunten:

  • Woningaanbod goed laten aansluiten op de vraag van alle leeftijds- en inkomensgroepen
  • Starterslening zetten we voort
  • Experimenteren met tiny houses
  • Bij iedere nieuwe woning doneert de gemeente een boompje of struik

Volg ons op Facebook