Wat hebben we bereikt?

Gratis parkeren

Met tomeloos doorzettingsvermogen is het ons gelukt: gratis parkeren bij winkelcentrum Walburg. Lange tijd was er politiek veel weerstand tegen de wens van ABZ. We hebben doorgezet, een meerderheid weten te overtuigen en nu is iedereen dik tevreden over het gratis parkeren bij Walburg. Geen parkeerboetes meer, geen parkeerstress. Ontspannen winkelen. De bezoekers blijven langer, de omzetten zijn gestegen. Ook bezoekers van buiten Zwijndrecht vinden Walburg weer aantrekkelijker.

Rondom het station is gekozen voor blauwe zones, bij het Veerplein en Maasplein is voorlopig betaald parkeren gehandhaafd. In overleg met bewoners en ondernemers zijn deze keuzes gemaakt.

Oranjebraderie op de Bruïnelaan

Met verbazing zagen wij de traditionele Oranjebraderie op Koningsdag verdwijnen naar Walburg. Dat viel bij veel mensen en bij ABZ verkeerd. Het feest en de plek horen bij elkaar is juist daardoor ieder jaar een druk bezocht, ontzettend gezellig Koningsfeest. Er kwam een lange lijst met handtekeningen van protesterende bewoners, ABZ diende in de gemeenteraad een motie in en het werd direct een agendapunt. Met de motie vroeg de raad de burgemeester om in gesprek te gaan met de Oranjevereniging en kwam de toezegging: de Oranjebraderie komt terug op de Bruïnelaan.

Jongerenfestival Wattan

Het Wattan festival staat, en hoe! Het jongerenfestival stond al lange tijd op de wensenlijst van ABZ en een grote groep jongeren. Eerdere initiatieven werden helaas niet gehonoreerd. ‘Nee’ zonder meer vinden wij geen antwoord. ‘Ja mits’ met goede afspraken werkt wel en daar is door de festivalorganisatie goed op ingegaan. Dit jaar volgt de derde editie. Wattan ontwikkelt door, een prima festival, goed voor Zwijndrecht!

O & O en Sportstad

Tot op landelijk en zelfs olympisch niveau zijn de sporttalenten van O&O in beeld. De investering in de nieuwe zaal was een goede keuze! Zwijndrecht was al een sportstad, dat zien we terug bij deze maar ook bij veel andere clubs in Zwijndrecht. Daar zijn we trots op.

Hockeyclub Derby kan forse investeringen in velden en zuiniger verlichting tegemoet zien. De club is een voorziening voor inwoners van Zwijndrecht én Hendrik Ido Ambacht. Met samenwerking is bereikt dat ook Ambacht bijdraagt in de kosten. Met een eigen bijdrage uit de kas van de club kunnen alle wensen worden gerealiseerd. Een samenwerking die ABZ toejuicht.

Bewonersinitiatieven: het kan wel en het kan snel!

Geen moeilijke subsidieregels en ontmoedigend gedoe als bewoners initiatief nemen om de buurt, wijk of gemeente leuker en mooier te maken. Met PakAan! Is daar in Zwijndrecht ruimte voor ontstaan. Een plan indienen, snel weten of het kan en de gemeente bijdraagt met geld en advies. Zo ziet ABZ het graag. Aanmoedigen en niet ontmoedigen noemen wij dat. Er is al veel moois ontstaan, de stimulans om iets voor de omgeving te doen neemt toe. Dat willen we verder gaan ontwikkelen, samen met, maar vooral door bewoners.

Koninginneweg

De Koninginneweg is geen brede busbaan geworden. Eerdere plannen om er dure -voor velen onbetaalbare- woningen te gaan bouwen zijn bijgesteld. De woningen die gerealiseerd zijn of thans in aanbouw, zijn een mix van huur- en koopwoningen, ook haalbaar voor starters.

De Koninginneweg krijgt een nieuw gezicht, starters en huurders wonen op een centraal gelegen plek bij station, winkels en voorzieningen. ABZ vindt het belangrijk dat ook deze doelgroepen op dergelijke gunstige plekken kunnen wonen.

Veilig drinkwater

ABZ nam het initiatief voor een openbare thema-avond over PFOA in ons drinkwater. Het probleem bleek veel groter dan Zwijndrecht. Drinkwaterbedrijf Oasen had onze hulp nodig. We vroegen de provincie om Chemours geen lozingen meer toe te staan. Andere gemeenten volgden ons voorbeeld. Het balletje is zo gaan rollen en op de landelijke agenda van de Tweede Kamer gekomen.

Wij verfrissen de democratie

Na de verkiezingen heeft ABZ het voortouw genomen om te komen tot een nieuw college. Wij hebben een unieke formule neergezet waar wij voor het eerst in alle openbaarheid een raadsprogramma hebben gemaakt met alle partijen. Iedereen kon kandidaat-wethouders voordragen om te solliciteren naar de functie. Geen automatische meerderheid maar een breed draagvlak. Democratie ten top. In heel Nederland is belangstelling voor het ‘Zwijndrechts Model’.

Verantwoord begroten

We kunnen ons geld maar een keer uitgeven. Doen wat kan, eerlijk zijn over wat we moeten laten of uitstellen. Realistisch begroten is onze aanpak, daaruit is dan ook de uitdrukking "De Wet van Loos" ontstaan, vanzelfsprekend genoemd naar ABZ-fractievoorzitter Fred Loos.

Drechtsteden

Als gemeenten samenwerken, zoals in de Drechtsteden, leidt dat ook tot besluitvorming in de regio en niet in Zwijndrecht. Het heeft wel effect op Zwijndrecht: bij gunstige effecten vinden samenwerken een goed plan. Ons motto ‘lokaal doen wat lokaal kan, samenwerken waar het meerwaarde heeft’ leggen wij blijvend als meetlat langs voorstellen. Deze lijn van de Samenwerkende Lokale Partijen is inmiddels bij de Drechtsteden voor iedereen min of meer de basis. Onze lijn werkt en is breed omarmd.

Volg ons op Facebook