Wat hebben we geprobeerd

Groen en te groen

Het werd ons al te grijs, dat ongevraagde groen (lees: onkruid) tussen tegels en andere verharde plekken. In de zomer van 2016 regende het klachten. Lastig probleem, voorheen spoot men met een milieu-onvriendelijk bestrijdingsmiddel om het onkruid te doden. Sinds twee jaar niet meer, het middel is inmiddels verboden voor de openbare ruimte omdat het niet veilig is. De alternatieven zijn kokend water en straten borstelen. Arbeidsintensief en een stuk duurder. Maar dat was niet begroot. In 2017 stelde de gemeenteraad extra geld beschikbaar. De openbare ruimte zag er daardoor weer beter uit. In 2018 en verder wil ABZ structureel meer geld voor het onderhoud beschikbaar stellen.

Kosten delen

Kosten van een sportveld delen. Veel sporters komen naar Zwijndrecht, sportstad, om daar tevreden bij hun club te sporten. Bij de vervanging van het sportveld van een vereniging met veel leden uit Zwijndrecht en Ambacht zijn door de twee gemeenten kosten gedeeld in een reële verhouding. De eerste stap naar een nieuwe manier van denken en doen: samen met de buren. Bij Derby is dat goed gelukt, we willen dat vaker zo zien.

Meer slagkracht bij Welzijn

Een goed aangestuurde welzijnsorganisatie voor iedereen, van jong tot oud. Geen versnippering van subsidiegelden waardoor te veel inzet gaat naar overleg en vergaderen. Samenvoeging van organisaties zodat er slagkracht ontstaat en meer gedaan kan worden voor hetzelfde geld. Op dit moment wordt daar wel gericht aan gewerkt. Wij kijken nauwlettend of de afgesproken doelen behaald worden.

Gemeente als werkgever

Een goede ambtelijke organisatie is essentieel voor het functioneren van de gemeente. Al een aantal jaren op rij is er sprake van een relatief hoog ziekteverzuim. Een constant patroon waar ABZ zich zorgen over maakt: het kost veel geld, taken blijven liggen, andere mensen worden zwaarder belast. Dat kan niet zo blijven. We vragen er voortdurend aandacht voor, opgelost is het nog niet. We waarderen de extra inzet van medewerkers om werk van hun collega’s op te vangen. Zeer tevreden zijn we over het functioneren van de receptie.

Een openlucht bioscoop

 Een openlucht bioscoop blijft voor ons een wens om te realiseren. Dat het kan is wel gebleken uit het initiatief in Heerjansdam. Wij willen graag een openlucht bioscoop bijvoorbeeld langs de oude Maas en blijven ons daarvoor inzetten, samen met bewoners.

Volg ons op Facebook